Tüüpiline talu äriplaan toetuse saamiseks

Tagasiside kasvuhoones köögiviljade kasvatamise äriplaani kohta

Äriplaan osutus põhjalikult läbimõeldud dokumendiks, mis sisaldas kõigi äriprotsesside kirjeldust ja projekti üksikasjalikke arvutusi. Selle tulemusena saime rahastust 180 miljoni rubla eest.

Andreevskoe hozyajstvo pearaamatupidaja

Tagasiside teraviljakultuuride kasvatamise äriplaani kohta

Tänu koostööle ja kvaliteetsele äriplaanile õnnestus meil saada Venemaa Põllumajanduspangalt laen põllumajandustehnika ostmiseks viieks aastaks ja lühiajaline laen käibekapitali täiendamiseks ( külv), on kogusumma 450 miljonit rubla. "

Tagasiside kanade kasvatamise äriplaani kohta

Kvaliteetne erialane töö. Saadud äriplaan võimaldas avada juba osaliselt kasutatud krediidilimiidi 300 miljoni rubla eest. Projekti katsetati pangas esimest korda.

Põllukultuuri äriplaani sisu:

Miks vajate saagi äriplaani?

Valige sobiv variant

Edasijõudnud finantsarvutustega Exceli finantsmudeliga

Täpsem kohandustega

Standardne äriplaan

Mida peaks maaelu äriplaan arvestama? Peamine probleem, millega põllumajandustootja silmitsi seisab, on toodete ladustamine ja turustamine. Kauba vastuvõetavate ladustamistingimuste puudumine sunnib neid müüma edasimüüjatele väga madalate hindadega. Heade turustuskanalite olemasolu võimaldab ettevõttel saada suurt kasumit.

maaettevõtluse eelised

Võrreldes linnapiirkondadega on maapiirkondades olulisi eeliseid. Esiteks on see oma maa ja suured abiruumide alad. Teiseks on maapiirkondades tööjõud odavam kui linnas, ettevõtte palgakulu (palgafond) jääb väiksemaks kui sarnase projekti puhul džunglis.

Oma maa omamine annab suuri eeliseid, nimelt:

 • maad pole vaja rentida;
 • saate äri jaoks rajada mis tahes ruumid;
 • kommunaalteenused on odavamad;
 • toote või teenuse hind langeb järsult.

Põllumajanduse jaoks vajaliku maa-ala või ruumide puudumist kompenseerib nende ostmine hõlpsasti: maapiirkondades on kinnisvara odav. Mis puutub kommunaalteenustesse, siis puudub tsentraliseeritud veevarustus, kuid see küsimus lahendatakse oma kaevu kaevamise või kaevu puurimisega. Vee maksumus võrdub elektrikulu, mida tarbib veemootor, mis varustab vett pinnale.

Toidu kasvatamine võib vajada farmi rajamist, mis nõuab kümneid hektareid maad. Mõistlik on lähemalt uurida põllumajandusprojekte, mis toovad suurt kasumit isegi mitme hektari suurusel maal. Maal ja palgajõul maal suuri raskusi ei teki. Palkasid, mille eest isegi õpilased keelduvad linnas töötamast, peetakse maal positiivseks.

Projektid äriplaani koostamiseks

Milliseid näidisprojekte võiksite kaaluda? Köögiviljade või pähklite kasvatamiseks võib vaja minna küla suuri maa-alasid. Esimesel juhul peaks äriplaan arvestama:

 • eeldatav saagi maht;
 • selle piirkonna maa saagikuse näitajad;
 • kavandatava köögiviljakoguse kasvatamiseks vajaminev eeldatav maa-ala;
 • milliseid seadmeid ja millises koguses vaja läheb;
 • kui palju palgatud töötajaid tuleb töösse kaasata ja mis perioodiks.

On vaja ette näha kasvuhooned ja köögiviljade ladustamine. See lähenemine nõuab alguses teatud kulusid - 600 tuhandelt 1 miljonile või rohkem. Kulusid on võimalik optimeerida, kui põllumajandusprojektide kava näeb ette nende maalt kogutud saagi ostmise kohalikelt elanikelt koos edasise müügiga suurtele jaekettidele ja toidubaasidele. Sellisel juhul vajate ainult transporti ja head hankekorraldust.

Pähklite kasvatamiseks on vaja pinda 1-3 hektarit või rohkem ning esimest kasumit võib oodata 5-6 aasta jooksul pärast seemikute istutamist. Selle projekti eeliseks on see, et sellel puudub turul tugev konkurents. Võite seda alustada ka koristatud saagi ostmisega kohalikelt elanikelt.

Põllumajandust peetakse Venemaa majanduskompleksi kõige olulisemaks haruks. See ei tooda mitte ainult toiduaineid ja toorainet teistele tööstusharudele, vaid pakub ka palju võimalusi eraettevõtluse arendamiseks. Põllukultuuride kasvatamise äriplaan kirjeldab taimekasvatusettevõtte loomise põhisamme ja protseduure. Selle rakendamine võimaldab korraga lahendada mitu olulist sotsiaalset probleemi: aidata rahuldada taimekasvatussaaduste nõudlust, luua uusi töökohti maapiirkondades ja aidata makstud maksude abil eelarvet täiendada.

Turuanalüüs

Riikliku põllumajandustootmise poliitika aluseks on föderaalseadus nr 264-FZ, mis võeti vastu detsembris 2021. See dokument jõustab riikliku programmi "Põllumajanduse arendamine ja põllumajandussaaduste, toorainete ja toorainete reguleerimine" Toiduturud aastateks 2021–2021 ". Eelkõige näeb see ette meetmete kogumi taimekultuuride tootmise ja töötlemise suurendamiseks, põllumajandusettevõtete tasuvuse suurendamiseks (kuni 15%) ja põllumajandustöötajate keskmise kuupalga suurendamiseks 25 490 rubla juurde.

Ettevõtjate jaoks on oluline punkt suurendada AS-i "Rosselkhozbank" aktiivsust talupoegade talude, tarbijate ühistute ja üksikettevõtjate toetamiseks, kes tegelevad põllumajandussaaduste tootmisega isiklikel tütarettevõtete kruntidel.

Rakendusperioodil on see programm märkimisväärselt suurendanud tööstuse finantseerimist, pakkudes taskukohaseid laene kapitalikulutusteks ja seemnete ostmiseks. Aastaks 2021 on seatud ülesanne anda põllumajandusettevõtetele laene sellises mahus, mis võimaldab prioriteetsete põllumajandussektorite moderniseerimist ulatuslikult viia ettevõtted põhimõtteliselt uuele tehnilisele ja tehnoloogilisele tasemele.

Viimaste aastate jooksul on mitmete põllukultuuride külvipindade struktuur riigis oluliselt muutunud. Selle näiteks on tatra, sojaubade, päevalillede ja rapsiseemnete märkimisväärne kasv. Odra- ja nisukultuuride osakaal oli vastavalt 140–260 tuhat hektarit ja 260–480 tuhat hektarit. See kõikumine on tingitud turutingimuste muutustest ja eelkõige välistest teguritest - sanktsioonidest.

Nende kõikumiste kohaselt muutus ka põllukultuuri struktuur, mis analüütikute hinnangul lähiaastatel olulisi muutusi ei toimu. Riigis on umbes pool saagist nisu, veerand - oder ja teine ​​veerand - kõik muud saagid.

Sellistele suundumustele tuginedes oli kodumaiste põllumajandustootjate tasuvuses märkimisväärseid kõikumisi nii aastast aastasse kui ka aastaajast. Selliseid kõikumisi tasandatakse, rakendades erinevaid tootjate käitumisstrateegiaid turul. Üks levinumaid on valmistatud toodete müük vahetult pärast saagikoristust tingimustes, kus toodete säilitamiseks puuduvad oma alad. Hoolimata asjaolust, et sellistel juhtudel on tootmiskulud minimaalsed, võimaldab see ettevõtetel kinni pidada ja kahjumit mitte kanda.

Projekti kirjeldus

Teraviljakultuuride kasvatamise äriplaani koos arvutustega eesmärk on põhjendada kasumliku teraviljaettevõtte loomist, mille põhitegevuseks on taimekasvatus. See koostati tingimusel, et asutaja on juba rentinud põllumajandusmaad kogupindalaga 800 hektarit ning on alustanud tööd nende põllumajandusliku ringlusse toomise ja veel 400 hektari maade rekultiveerimise nimel. See nõuab investeeringuid summas 1 miljon rubla, mis on suunatud seemnete, põllumajandustehnika, kütuste ja määrdeainete ostmiseks.

 • Projekti kirjeldus
 • Ettevõtte kirjeldus
 • Milline maksusüsteem talule valida
 • Toodete ja teenuste kirjeldus <
 • turundusplaan
 • kui palju võite sellest ettevõttest teenida
 • söödakasvatustehnoloogia ja loomakasvatus
 • Ajakava
 • Kui palju on vaja selle ettevõtte alustamiseks
 • Ettevõtte avamise järkjärguline plaan
 • Millised seadmed valida
 • Milline OKVED ettevõtte registreerimisel näidata
 • Milliseid dokumente on vaja avamiseks
 • Kas mul on vaja avamiseks luba

Juhime teie tähelepanu veiste pidamise farmi korraldamise tüüpilisele äriplaanile (tasuvusuuring). See äriplaan võib olla eeskujuks pangalaenu, valitsuse toetuse saamiseks või erainvesteeringute ligimeelitamiseks. Uljanovski oblasti talu näitel.

Projekti kirjeldus

Selle projekti eesmärk on külas talu avamine. Rjazanovo. Meie peamised tegevusvaldkonnad:

 • noorveiste kasvatamine koos järgneva liha müümisega elanikkonnale;
 • piima tootmine ja müük;
 • põhu ja heina tootmine ja müük.

Projekti elluviimiseks on Uljanovski oblasti põllumajandusministeeriumi poolt ellu kutsutud riiklikule põllumajandustootjate toetusprogrammile kavandatud saada toetust summas 1 miljon rubla. . Samuti on projekti elluviimiseks kavas kasutada omavahendeid summas 509 tuhat rubla. Kokku on projekti kogumaksumus 2 009 000 rubla.

Projekti elluviimise majandusnäitajad:

 • Puhaskasum aastas = 1 850 806 rubla;
 • talu tasuvus = 83%;
 • Projekti tasuvus = 13 kuud.

Projekti elluviimise sotsiaalsed näitajad:

 • uue äriüksuse registreerimine Melekessky linnaosa territooriumil;
 • uute töökohtade loomine;
 • Täiendavad maksumaksed Melekessky linnaosa eelarvesse ...

Ettevõtte kirjeldus

Meie organisatsiooni organisatsiooniliseks ja juriidiliseks vormiks saab talupoegade talu (KFH). Talu juhataja on Ivanov I.

Looduslike toodete, mille kasvatamisel ei kasutata kemikaale, populaarsus kasvab igal aastal. Sellega seoses on selles olukorras prioriteet veiste kasvatamisele spetsialiseerunud valmis talu äriplaan.

Üksikasjalik põllumajandusettevõtte äriplaan koos arvutustega võib uut ettevõtjat teenida mitte ainult lühikese informatiivse juhendina. Selle abiga saate ettevõtte omaniku isiklike vahendite puuduse korral laenu või meelitada investeerimiseks investeerimisfonde ettevõtluse arendamiseks.

Rakendatava projekti kirjeldus

Talu tüüpilise äriplaani eesmärk on avada oma ettevõte suurte sarvedega äravoolu kasvatamiseks.

Tegevus on järgmine:

 • Veiste kasvatamine, et saada mass ja müüa neid edasi kohalikule elanikkonnale.
 • müü piima.
 • Korjake heina ja põhku suvel, edasimüügiga.

Selle projekti elluviimiseks peate investeerima selle arendamisse umbes 2 miljonit rubla. Kuna see summa on ettevõtte omaniku jaoks suur, plaanime osa rahast meelitada riigi investeeringutena väikeettevõtete toetamiseks. Meelitatud summa on 1 miljon 500 tuhat rubla. Ülejäänud summa jääb algaja ettevõtja võimusesse ja ta investeerib oma vahenditest 509 tuhat rubla.

Kui arvestada karjakasvatuse enda koostatud äriplaani valimiga majanduslikust vaatenurgast, siis saab investeeritud vahendid aasta ja ühe kuu jooksul täielikult tagasi teenida ning nende suuruse aastane puhaskasum varieerub miljonist 850 tuhandest 806 rublast ...

Kui vaatame talu üksikasjalikku äriplaani sotsiaalsest vaatenurgast:

 • Ettevõtluse elluviimiseks avatakse valitud piirkonna territooriumil uut tüüpi tegevus.
 • Uus organisatsioon aitab vähendada töötuse arvu, luues elanikkonnale täiendavaid töökohti.
 • Linna halduseelarvesse laekuvad uued maksuvabastused.

Kulud

Võib-Olla Teid Huvitab
Võrguettevõtluse eelised ja kuidas see toimib? Kuidas seda õigesti käivitada, üles ehitada ja reklaamida? - sealhulgas Internetis. Turundus, äriplaan.
MLM-i KÄIVITAMINE
 • LugeSise AEG 11 protokoll
Äriplaanide ja finantsmudelite väljatöötamine
Kuidas äriplaani kirjutada
 • LugeSise AEG 9 protokoll
Ronimissaali äriplaan
Ronimissaali äriplaan
 • LugeSise AEG 10 protokoll
Lao äriplaan
Lao äriplaani näidis
 • LugeSise AEG 18 protokoll
Talvine kasvuhoone kui ettevõte: kuidas alustada oma äri nullist
Äriplaan ja konsultatsiooniteenused
 • LugeSise AEG 18 protokoll
Spordisaali äriplaan: näide koos arvutustega
Kuidas alustada jõusaali nullist
 • LugeSise AEG 15 protokoll
Me kasutame küpsiseid
Me kasutame küpsiseid, et tagada, et anname teile parima kogemuse meie veebisaidil. Kasutades veebisaiti, millega nõustute meie küpsiste kasutamisega.
Laske küpsistel.